L
Praktikanten Sofia kom till abb i Västerås via programmet Tekniksprånget. Nu ska nätverket användas för att hitta praktikplatser för de nyanlända.

Förmedlar praktik till nyanlända med ingenjörsutbildning. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (Iva) har tillsammans med fackförbundet Sveriges Ingenjörer och Arbetsgivarförbundet Pacta beviljats anslag för att starta pilotsatsningen Jobbsprånget som ska förmedla praktikplatser till nyanlända flyktingar med ingenjörsutbildning, rapporterar Iva.

Tekniksprånget
Förebilden är projektet Tekniksprånget, som under flera år förmedlat praktikplatser åt ungdomar.
– Vi har hittills förmedlat över 2 300 praktikplatser genom Tekniksprånget, och det ska bli mycket spännande att se om vår plattform, våra processer och våra kontaktnät över hela Sverige även kan tillämpas för nyanlända, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget.
Jobbsprånget
Den nya satsningen, som går under arbetsnamnet Jobbsprånget, sätts upp som ett pilotprojekt. Praktikperioden löper på fyra månader.
Den första omgången genomförs under våren. En mängd arbetsgivare med en stor bredd medverkar i den. De speglar både det svenska näringslivet och offentliga aktörer, små och stora arbetsgivare. Ett 15-tal arbetsgivare på ett tiotal orter medverkar i pilotprojektet. Jobbsprånget har redan nu fått in 144 registreringar till programmet.
– Iva bidrar gärna till Sveriges integrationsarbete med nyanlända. Här finns många talanger som Sverige snabbast möjligt bör ta hand om, säger ivas vd, professor Björn O. Nilsson.
Nätverken kan hjälpa
– Vi hoppas att iva, tillsammans med våra samarbetspartners, med våra respektive nätverk och vår samlade kompetens, kan underlätta för nyanlända ingenjörer att snabbare få in en fot på den svenska arbetsmarknaden, säger Björn O. Nilsson.
Syftet med Jobbsprånget är att öppna upp den svenska arbetsmarknaden för nyanlända ingenjörer eller personer med högre teknisk utbildning. Praktiken kan ge dem en första erfarenhet av svenskt arbetsliv.
Jobbsprånget bedrivs inom ramen för Arbetsmarknadsdepartementets satsning ”Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända”, som startades som trepartssamtal under arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i våras. Här har Tekniksprånget bedömts ha en lovande projektmodell.
I Tekniksprånget har ungdomar som gått ut gymnasiernas naturvetenskaps- eller teknikprogram fått möjlighet att prova på ingenjörsyrket genom praktik i fyra månader hos arbetsgivare över hela Sverige.

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine

Aktuellt nummer