L

Positiva tongångar i konjunkturprognoser

Industriproduktionen och bnp kommer att växa, visar Konjukturinstitutets prognoser. Ett av få orosmoln är dock de nyanlända flyktingarnas svårigheter att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.
Foto: Dagmar Zitkova

Svensk ekonomi utvecklas starkt och den utdragna lågkonjunkturen är snart över, kunde Konjunkturinstitutet slå fast vid årsskiftet i samband med konjunkturrapporten för 2016. bnp växer med nära 4 procent per år under 2015 och 2016. Den ekonomiska politiken är mycket expansiv vilket ger extra skjuts åt konjunkturen. Finanspolitiken blir expansiv både 2016 och 2017 när kostnader för flyktingmottagandet lånefinansieras.

Den stora flyktinginvandringen medför på kort sikt kraftigt ökade offentliga utgifter. Den expansiva politiken i år bidrar till att arbetslösheten sjunker till 6,5 procent under 2017. Däremot kommer arbetslösheten att stiga igen efter 2017 till över 7 procent eftersom det tar lång tid för de nyanlända att finna ett jobb.
Svensk export gynnas
Det låga ränteläget driver också på den inhemska efterfrågan, samtidigt som det bidrar till en relativt svag krona. Tillsammans med en starkare europeisk investeringskonjunktur gynnar detta svensk export.
Offentligt underskott
Trots högkonjunkturen de närmaste åren kommer de offentliga finanserna att uppvisa underskott.
Konjunkturinstitutet konstaterar att det tyvärr är tydligt att överskottsmålet i praktiken just nu är överspelat och att det är oklart vilka principer som styr finanspolitiken för närvarande. Utgifterna ökar så pass mycket att utgiftstaket hotar att brytas under kommande år. Underskotten innebär att den offentliga sektorns bruttoskuld stiger, men eftersom bnp ökar snabbt under perioden faller skuldkvoten tillbaka mot 40 procents andel av bnp.
scb:s senaste rapport visar att produktionen inom näringslivet ökade med 3,9 procent jämfört med november 2014. Industriproduktionen bidrog mest.

Dagmar Zitkova Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Publicerad poniedziałek, 18, styczeń 2016 16:14

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine

Sök i nyheter