Laget som klarar IT-attackerna bäst vinner

Foto: My Olausson Laget diskuterar sig fram till vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Därefter placeras aktivitetskorten ut. Foto: My Olausson Laget diskuterar sig fram till vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Därefter placeras aktivitetskorten ut.

Kips spelas i fem omgångar med ökande tidspress för varje ny runda.

Kips tar cirka två timmar att spela. Det spelas i fem omgångar och det lag som på slutet har tjänat mest pengar åt sitt företag står som segrare.
Varje omgång har fyra faser: information om läget, planering och aktiviteter, produktion och till sist rapportering. 200 000 dollar är värdet på den maximala produktionen under varje omgång. Från den summan drar man av kostnaderna för problem som uppstår på grund av IT-relaterade incidenter, exempelvis reparationer och produktionsstopp. Vidare tillkommer kostnaderna för de säkerhetsåtgärder man genomför.
Organiseras av en spelledare
Kips är inte ett spel man köper i affären och ger bort i julklapp, utan en organiserad övning som leds av en spelledare auktoriserad av företaget Kaspersky. I utrustningen ingår förutom spelbrädet och spelarnas aktivitetskort också en Ipad till varje grupp. Ipaden används för meddelanden från spelledningen under spelet. Den används också av spelarna för att mata in sina åtgärder.
Under första fasen av varje omgång får spelarna information om utgångsläget via sin Ipad. Dessa informerar om IT-incidenter som inträffat, säkerhetsluckor som upptäckts i operativsystem eller programvara och om problem i den egna verksamheten, exempelvis en PLC eller dator som uppför sig konstigt.

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2017-07-21 07:36:30

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine