Ascribo lanserar en ny metod för tillståndskontroll

Foto: Dagmar Zitkova Roterande maskiner, stora som små, behöver en pålitlig tillståndsövervakning. Foto: Dagmar Zitkova Roterande maskiner, stora som små, behöver en pålitlig tillståndsövervakning.

Ascribo lanserar en ny, molnbaserad tjänst med namnet Able Systems, rapporterar Ascribo i en kommuniké. Grunden i tjänsten är en patenterad metod, Adaptive Impact Recovery (air) för tillståndskontroll med hjälp av vibrationsanalys.  
Lågfrekvent spektrum
– air skiljer sig från de metoder som hittills har använts för vibrationsanalys. Vi analyserar mätdata från ett lågfrekvent spektra samtidigt som störningar och buller hanteras med linjära filter, säger Boo Renström, vd och en av grundarna  till Skellefteåföretaget Ascribo.


– Algoritmerna i metoden är utformade för att anpassa sig efter olika maskiners vibrationsegenskaper. Det innebär att ingen kalibrering är nödvändig samtidigt som variationer i maskinens belastning och andra förändringar automatiskt hanteras av metodens algoritmer. Metoden har prövats under flera år både i testlabb och i produktionsmiljö på en mängd olika maskiner.
– Maskinägaren själv kan installera sensorer och starta mätningarna. Sensorerna är 3-axliga och av typen Mems (mikroelektromekaniska system). Metoden tillåter vibrationsmätningar på låga frekvenser ner mot 2 kHz till skillnad mot dagens teknik som mäter högfrekvent upp mot 50 kHz.
Lägre frekvenser
– Att mäta på lägre frekvenser möjliggör användning av en annan typ av sensorer jämfört med dagens system som kräver högupplösta analoga sensorer, säger Boo Renström. Mätningar på lägre frekvenser är bättre för analyser på långsamt roterande maskiner.
Med metoden kan lagerskador, axlar, maskinens totala vibrationer och temperatur övervakas med en och samma sensor i realtid, både online och via rondering. Systemet återger även maskinens varvtal.
Den gateway som används kan kopplas upp via maskinägarens fasta nät eller trådlöst via 3g till en server. Mätdata från sensorerna beräknas och analyser görs tillgängliga från en central server. Installation är enkel trots att sensorerna är specialdesignade för den nya metoden.
Kopplas mot Ethernet
Kommunikation, beräkning och presentation använder standardmetoder. Sensorerna kommunicerar via Modbus och kopplas upp i ett bussnät med kablage av typen Ethernet. Fler maskiner kan anslutas med ett nästan fritt antal sensorer till en gateway.
– Maskinägaren har möjlighet att utifrån företagets krav och maskinens förutsättningar själv styra hur ofta maskinen ska mätas, säger Boo Renström.
Operatören larmas via en vanlig dator eller smart mobiltel.  Hen kan styra mätningar eller aktivt följa maskinernas status både i realtid och historiskt.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2015-09-17 09:43:26

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine