Svenska sågverk slår produktionsrekord

För att möta de snabbt ökande behoven på trävaror både hemma i Sverige och internationellt krävs det investeringar i nya och befintliga produktionsanläggningar. Foto: Dagmar Zitkova För att möta de snabbt ökande behoven på trävaror både hemma i Sverige och internationellt krävs det investeringar i nya och befintliga produktionsanläggningar. Foto: Dagmar Zitkova

En fortsatt hög efterfrågan på trävaror gör att svenska sågverk måste göra allt de kan för att möta behovet. Som resultat blev mars den bästa produktionsmånaden för svensk sågverksindustri någonsin.
– Svenska sågverk slog produktionsrekord i mars. De har aldrig tidigare producerat så mycket en enskild månad. Det är glädjande att konstatera eftersom sågverken verkligen har ansträngt sig för att kunna leverera till alla sina kunder, säger Christian Nielsen som är marknadsanalytiker på branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna.


Växlar upp
För att möta denna efterfrågeökning har svenska sågverk växlat upp till högsta möjliga tempo och nådde i mars en produktion på 1,9 miljoner kubikmeter trävaror. Även produktionen för april 2021 var ovanligt starkt med en produktion på 1,7 miljoner kubikmeter. Men trots att produktionen är högre än någonsin är lagernivåerna fortsatt väldigt låga.
– Den höga produktionen har varit viktig för att kunna möta den starka efterfrågan, men än ser vi inte tecken på att lagernivåerna har börjat normaliseras. Suget från världsmarknaden är fortsatt stark, säger Christian Nielsen som konstaterar att även efterfrågan på trävaror i världen fortsätter att öka.
Investera i anläggningar
För att möta behoven både hemma i Sverige och internationellt krävs det investeringar i nya och befintliga produktionsanläggningar.
– Nu slår vi visserligen produktionsrekord i våra sågverk men för att på sikt kunna möta behoven kommer det att krävas ytterligare investeringar. Idag hålls dessa tillbaka av en osäkerhet på den framtida tillgången på råvara från skogen. Det är olyckligt eftersom träindustrin sitter på många lösningar för grön omställning och hållbar konsumtion, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-07-19 12:02:12