Industrin bör migrera sina data till molnet

– Teknikföretagen behöver ompröva hur de lagrar och använder sina data. Foto: Snowflake – Teknikföretagen behöver ompröva hur de lagrar och använder sina data. Foto: Snowflake

Skalbarhet och flexibilitet är framgångsfaktorer. Därför vinner teknikföretagen på att migrera till datamolnet.
– Fler svenska teknikföretag behöver ompröva hur man lagrar och använder data. Med den snabba utvecklingen blir skalbarhet, flexibilitet och förmågan att analysera stora mängder data särskilt avgörande framgångsfaktorer, säger Philip Stenholm, Nordenchef på företaget Snowflake.


– Data måste integreras i alla kundrelaterade system. Företagen måste snabbt omvandla den informationen så att den blir användbar och tillgänglig. Med en så kallad 360-gradersvy förstår de vilka system som krävs för att tillgodose kundens förändrade krav på den infrastruktur de har.

– Helst bör företaget kunna föra samman olika datakällor på ett sätt som ger den nödvändiga överblicken som krävs för att förbättra kundupplevelsen. I det ingår ofta datakällor från olika partners och andra aktörer, säger Philip Stenholm. Att integrera alla data till en enda sammanhållen källa blir nyckeln. Det gör det möjligt att följa kunderna när de ändrar användningsmönster och testar nya produkter. Det bidrar också till att fånga upp hur kunderna reagerar på olika slags budskap och innehåll. Den här anpassningen är kritisk när man ska förstå kundernas behov och vad som är viktigt för dem.
– I en värld som går över till digitala kanaler inser fler och fler företag att det mest effektiva sättet att förbättra kundupplevelsen är inifrån själva produkten.
– De företag som lyckas kommer att omvärdera sin gamla datateknik och utnyttja flexibiliteten hos en molnbaserad dataplattform för att bygga nya produkter, lösningar och tjänster och förbättra tjänsteleveransen, säger Philip Stenholm.
– Snowflakes egen Data Cloud fungerar som ett enda sömlöst datamoln över flera publika moln. Där kan företag samla sina data med nästan obegränsad skalbarhet, samtidighet och prestanda. Informationen går sedan enkelt att hitta, analysera och dela på ett säkert sätt.Plattformen är motorn som driver och ger åtkomst till datamolnet. Den fungerar överallt där det finns data och användare och hanterar allt från datalager, datasjöar, datateknik till datavetenskap, dataprogramutveckling och datautbyte.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-07-05 12:47:02