Innovativ teknik öppnar upp för returraffinaderi i Västsverige

Forskare på Chalmers har tagit fram en effektiv process för att bryta ner vilket plastavfall som helst till molekylnivå. Gasen som bildas kan sedan bli nya plastmaterial av ursprunglig kvalité. Tekniken skulle kunna omvandla dagens plastfabriker till retur-raffinaderier, inom ramen för deras befintliga infrastruktur. Idag går merparten av allt plastavfall till energiåtervinning och bara en mindre del återvinns mekaniskt.

I sin försöksanläggning visade forskarna en effektiv metod för kemisk återvinning, vilket betyder att all plast kan brytas ner till molekyler som sedan kan byggas ihop igen till valfri plastprodukt med lika god kvalitet.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-11-21 15:14:15

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine