Gruv-, stål- och verkstadsindustrins rekryteringsbehov hotar konkurrenskraften

Gruv- och stålindustri skriker efter kompetent personal, likaså verkstadsindustrin och andra företag inom industrisektorn. – Samtidigt som efterfrågan på svenska metaller, mineraler och stålprodukter ökar hela tiden, hotar bristen på arbetskraft på allvar branschens konkurrenskraft, skriver Industriarbetsgivarna i en kommuniké. Därför lanserar branschen nu 15 insatser för gruv- och stålnationen Sverige. 

Gruv- och stålbranschen sysselsätter omkring 70 tusen personer, men bristen på arbetskraft med rätt kompetens är stor, branschen har svårt att rekrytera, säger Gert Nilson, chef för forsknings- och utbildningsfrågor på Jernkontoret. – Rekryteringarna tar för lång tid, företagen behöver kompromissa om kvalifikationskraven och ofta fortbilda nyanställda. För att hitta vägar framåt har gruv- och stålindustrins branschorganisationer Svemin och Jernkontoret, tillsammans med arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, tagit fram en kompetensfärdplan. I den presenteras 15 nödvändiga insatser för att branschen ska kunna hitta nya medarbetare både på kort och lång sikt. – Vi behöver stärka relevansen i dagens utbildningsutbud, säger Jesper Hedin, projektledare för kompetensförsörjning på Svemin och Industriarbetsgivarna.Han är bekymrad över det minskade söktrycket till såväl gymnasieskolans yrkesprogram som industrirelevanta högskoleutbildningar. – Vi måste öka intresset för teknik bland unga, särskilt bland tjejer och kvinnor, göra det intressant att välja tekniska utbildningar och ge mer information om karriärmöjligheter inom industrin, säger han. – Anordna gärna fler studiebesök i industrins företag och öka dialogen med oss om vilken kompetens som efterfrågas. Vi vill att näringslivet får större inflytande över högskolans utbildningar genom krav på samverkan, säger Gert Nilson. Svårt att rekrytera har även verkstadsindustrin. I Gnosjöregionen där många verkstadsföretag är verksamma, kräver de ett uppvaknande av regeringen. Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarvning konstaterar att det är frustrerande att se att de har brist på kompetent personal samtidigt som det finns för många människor som står utanför arbetsmarknaden. I en debattartikel i DI nyligen säger hon att hon är beredd att utveckla rollen som integrationsmotor som industrin varit under årtionden.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-11-18 10:34:26

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine