Rockwell Automation utökar Threat Detection

Rockwell Automation har utökat tjänsterna Threat Detection Services globalt för att hjälpa kunderna att bekämpa okända industriella cybersäkerhetshot. Cybersäkerhetstjänster drivs av Claroty. Plattformen för att upptäcka hot skapar en översikt av en användares industriella enheter i ett nätverk, övervakar trafiken mellan dem och analyserar kommunikationen på detaljnivå. Upptäckta avvikelser rapporteras till anläggnings- och säkerhetspersonal med information som ger underlag för åtgärder. Uppkopplad verksamhet skyddas inom tre viktiga områden:

–Identifiering av alla nätverksanslutna industriella enheter och deras sårbara punkter för att hjälpa företag att bli medvetna om vad som behöver skyddas.

–Övervakning av nätverk inte bara med avseende på kända hot, utan framför allt vad gäller avvikande trafik eller beteenden, för att kunna varna företag om en säkerhetsincident, möjligen redan innan den inträffar. Respons och återställning utvecklar planer för att begränsa, utrota och återställa  verksamheten vid attacker för att hålla den igång eller snabbt återgå till fullt drift.

Rockwell Automation

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-10-31 10:01:34

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine