5G kan bidra till universiella lösningar för industrin

Mer än hälften av företagen använder trådlös kommunikation för fjärrövervakning och fjärrstyrning av utrustning. Foto: HMS Industrial Networks Mer än hälften av företagen använder trådlös kommunikation för fjärrövervakning och fjärrstyrning av utrustning. Foto: HMS Industrial Networks

HMS Networks har nyligen presenterat en ny rapport om 5g för industriell kommunikation som visar att hälften av de tillfrågade är klart positiva till 5G inom tillverkningssektorn. De ser det som ett sätt att skapa universella kommunikationslösningar. HMS Networks har under våren 2019 frågat 50 yrkeskunniga inom den internationella industrin hur de ser på  trådlös kommunikation i sina företag och hur de förbereder sig för lanseringen av 5G.

Mer än hälften (54 procent) av de intervjuade företagen använder trådlösa kommunikationslösningar för fjärrövervakning och fjärrstyrning av utrustning. En tredjedel av de svarande (34 procent) uppgav att deras företag använder trådlös kommunikation för olika typer av IoT.  Hälften av de intervjuade (48 procent) var tydligt positiva till 5G inom tillverkning - de ansåg att tekniken kommer att ersätta kablar, Wi-Fi som inte passar i vissa miljöer, och de många industriella standarder som används idag.    För majoriteten (58 procent) av de svarande spelar tillförlitligheten och robustheten för trådlösa system en avgörande roll för huruvida de kommer att använda 5G eller inte, och här råder samsyn mellan de tillfrågade oavsett om de verkar inom OT (Operational Technology) eller IT. Hög prestanda med korta cykeltider för datakommunikationen nämndes som viktigt av mer än en fjärdedel (26procent) av de som har intervjuats. –Branschen behöver teknisk information och praktiska exempel, säger Marcela Alzin, program manager på HMS.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-11-05 08:45:26

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine