Jernbro har köpt Veolias industriunderhåll

Den första oktober förvärvade Jernbro Veolias verksamhet inom industriunderhåll och bildade ett bolag med en omsättning på 1,4 miljarder och 950 anställda. Jernbro kan nu leverera ett komplett erbjudande av underhållstjänster inom bland annat mekanik, el och automation samt energieffektivisering för industrin. Jernbro, som ägs av Aksiom, övertar Veolias verksamhet inom industriellt underhåll med etableringar i Kiruna, Avesta, Sandviken, Norrköping och Göteborg. Veolias verksamhet omfattar över 300 medarbetare och har en omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Kärnverksamhet

– Industriellt underhåll ligger utanför Veolias kärnverksamhet och saknar den kritiska massan för att stå på egna ben. I Jernbro har vi hittat en ny långsiktig ägare som har alla förutsättningar för att utveckla verksamheten till nästa nivå. Jernbro är en aktör som kan införliva verksamheten på ett naturligt sätt och därför är jag glad över att vi har kunnat träffa den här överenskommelsen, säger Håkon Vist, CEO Veolia Norden.

– Kapaciteten och närvaron i viktiga industritäta områden förstärks och möjligheten att attrahera, behålla och utveckla kritisk kompetens förbättras. Såväl Jernbros som Veolias nuvarande kunder får tillgång till ett bredare och attraktivare tjänsteutbud som ger möjligheter till fortsatt tillväxt, fortsätter Mikael Jansson. 

Renodlar

För Veolia är försäljningen ett led i att renodla den nordiska verksamheten för att tydligare fokusera på sitt tjänsteerbjudande inom energi, vatten och återvinning. 

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-10-30 12:36:25

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine