Terminologifrämjandet ersätter Terminologicentrum TNC

En ny ideell förening för terminologi och fackspråk har bildats: Terminologifrämjandet. Terminologicentrum TNC lades officiellt ned den sista december 2018 och Terminologifrämjandet vill i någon mån fortsätta hålla terminologifanan högt, skriver den nya föreningen i en kommuniké.Terminologifrämjandet ska enligt stadgarna ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället”. Det innebär framför allt att föreningen är tänkt att bli en samlingspunkt för frågor som har med fackspråk och terminologi att göra och den ska särskilt lyfta fram terminologens yrkesroll.

Föreningen vill agera inspiratör och kanske arrangör av olika debatter. Terminologifrämjandet vänder sig till alla som har ett intresse för fackspråk och terminologi, till exempel yrkesverksamma terminologer, facköversättare, språkkonsulter, teknikinformatörer och informatiker. På föreningens webbplats (www.terminologifrämjandet.se) finns en del information från TNC:s gamla webbplats bevarad men också ny information om kommande evenemang, pågående projekt och litteratur om terminologi. Dessa går att ladda ned. Bland annat finns där Metoder och principer i terminologiarbetet och Terminologins terminologi (Nordterm)

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-10-21 07:41:41

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine