Interroll förvärvar sin agent på Island

 Foto: IBH Ehf:s Foto: IBH Ehf:s

Interroll har förvärvat betydande delar av IBH ehf:s affärsverksamhet och tillgångar i Reykjavik, Island. Förvärvet stärker företagets försäljnings- och serviceverksamhet inom livsmedels- och dryckessektorn, särskilt inom fiskförädlingsindustrin. Priset har inte offentliggjorts. Den förvärvade affärsverksamheten och tillgångarna för Island och Färöarna kommer att fortsätta som Reykjavik-filial till Interroll Nordic i Köpenhamn, Danmark.

Tjänsterna som tillhandahålls av IBH ehf efterfrågas framförallt av livsmedelsindustrin, särskilt av företag och maskintillverkare inom fiskförädlingssektorn. Interroll Group vill uppnå en världsomspännande reservdels- och serviceandel på minst 20 procent av sina totala intäkter.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-10-17 08:30:53

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine