Mycket händer på robotmarknaden

 Foto: Dagmar Zitkova Foto: Dagmar Zitkova

Nya trender presenterades på årets Robotkonferens i JönköpingAtt robotar är ett av de mest aktuella områdena har knappast undgått någon. Därför var det naturligt att intresset för årets Robotkonferens, som genomfördes i Jönköping i början av september, var stort och konferensen fulltecknad. Förutom deltagare i de olika föredragen deltog även ett 20-tal utställare som presenterade sina robotapplikationer. Att olika visionsystem och robotar lever i en stark symbios syntes tydligt. Allt fler tillämpningar förutsätter nämligen att roboten ser. Ett flertal utställare visade därför applikationer med anpassade kamerasystem för robotar. Cobotar kommer starkt.

De ska inte bara kunna samarbeta med människor på ett säkert och effektivt sätt, de ska även vara lätta att programmera och sätta i arbete. Man ska exempelvis på ett enkelt sätt kunna ”tala om” för roboten eller ”visa upp” vad den ska göra och och få jobbet gjort. Ett annat viktigt område är gripdon. Oavsett om det handlar om volymtillverkade gripdon i standardlösningar eller om unika och anpassade tillämpningar med 3D utskrivna (för bara en viss uppgift) specialframtagna gripdon. Under själva konferensen  presenterades en översikt över aktuellt läge för robotar på världsmarknaden. Även olika initiativ som ska främja Sveriges industri presenterades: digitalisering, AI- utveckling, smart industri, robotlyftet, m.m.Ett flertal exempel på hur olika företag tagit hjälp med att komma igång med sin robotisering visades. Framför allt insatser inom initiativet Robotlyftet. Här har vi nämligen kommit till en ömmande punkt. Under många år har investeringstakten när det gäller robotisering tuffat på. Nu har vi fått en kraftig nedbromsning. Dels beror denna på en stundande svacka i konjunkturen och dels beror det på strukturomvandlingar. Fordonsindustrin har länge varit motorn i robotiseringen. Samma gäller telekom- och mobilmarknaden. Båda har nu bromsat in. Även teknikskiftet mot elektrifiering betyder att färre komponenter och delar behöver göras.

Läs mer om:
Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-10-08 08:09:37

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine