660 miljoner kronor till forskning om AI och arbetsmarknaden

Automatisering, robotisering och Artificiell Intelligens (AI) är på frammarch. Fenomenet väcker  många tekniska frågor, men även andra aspekter av robotisering måste nu utforskas. Nu startar många nya projekt inom detta område, berättar Uppsala universitet. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt som ska studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden.

Fokus ligger framför allt på att analysera hur etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska förhållanden påverkas av det pågående teknikskiftet i samhället. Fyra av projektbidragen går till Uppsala universitet.Hur förändras arbetsmarknaden när robotar tar över arbeten? Hur kommer artificiell intelligens att påverka demokrati, mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter? Hur förändras forskningen inom biomedicin när man tar hjälp av artificiell intelligens ? Vad innebär den framväxande tekniken av ansikts- och röstigenkänning för människors integritet och säkerhet? Det är några av de frågor som forskarna inom de 16 projekten söker svar på.Projekten ingår i det nationella forskningsprogrammet, WASP-HS, där förkortningen hs står för humaniora och samhälle. Forskningsprogrammet är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, och omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år.Programmet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av den pågående teknikutvecklingen i samhället.

– Det är oerhört viktigt att Sverige hänger med i det teknikskifte som nu sker. Det handlar dels om att vara med och utveckla och implementera tekniken dels om att vi som användare ska ta den till oss och våga nyttja den. Genom att undersöka nyttor och faror kan vi få ett tryggare förhållningssätt till det nya, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse i en kommentar.

– Artificiell Intelligens (AI) har stor påverkan på både samhället och den enskilda individen. Det behövs mer forskning, säger professor Kerstin Sahlin, styrelseordförande i programmet WASP-HS.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-10-04 08:15:47

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine