Konjunkturen bromsar in

 Toto: Sinf Toto: Sinf

Det kommer allt fler rapporter om att konjunkturen bromsar in. Vilka tecken syns i era rapporter? – De svenska underleverantörerna upplever att högkonjunkturen snart är över. Vi kan se att omsättnings- och orderingångsförändringen fortsatt ligger högt men att ökningen avtar. Problemet med tillgången på utbildad arbetskraft ligger kvar, säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf. 

– Robotförsäljningen mattas av märkbart, även Sverige backar. Kraftigast föll försäljning till fordons och elektroniksektorn, säger Ove Leichsenring, ordförande i Swira.

–  Exportchefindex föll med 3,3 enheter till 50,6 tredje kvartalet från 53,9 andra kvartalet. Särskilt utmärkande i denna mätning är att samtliga delindex, med undantag av index för förväntad exportefterfrågan från Västeuropa och Asien, föll. En osäker omvärld tillsammans med konjunkturavmattning bidrar till exportföretagens dystra syn, säger Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-10-03 08:10:15

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine