Roboten hittar själv vägen till rätt maskin

 foto: Makino foto: Makino

Makino presenterar ett helt nytt flexibelt tillverkningssystem med namnet PZ1. PZ1 är en tillverkningscell som använder ett Makino A51NX och ett bearbetningscentrum A500Z. Det är en helautomatiserad lösning som erbjuder mervärde till kunderna genom kostnadsbesparingar, produktionsoptimering och förebyggande underhåll.

En annan nyhet från Makino är en linjär robot Erowa. Den innehåller en robotmatningselektrod och komponenter till två Makino-bearbetningscentraler (D200Z och f5) och en erosionsmaskin (EDAF3). Denna produktionscell är idealisk för ev-produktionMakino-Assist-roboten har ett stort antal avancerade funktioner för tillverkning av delar. Till exempel hittar den sin egen väg till den maskin som den behöver mata, undvika hinder i vägen, plockar upp komponenter även om de inte befinner sig i rätt position och laddar verktyg i en tredjeparts matningsmaskin.

Makino Europe

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-10-02 07:57:08

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine