Östrands massafabrik når ut med rätt info till rätt person

Östrands massafabrik i Timrå. Foto: Dagmar Zitkova Östrands massafabrik i Timrå. Foto: Dagmar Zitkova

På SCA-ägda Östrands massafabrik i Timrå, utanför Sundsvall, används sedan i början av juni en tjänst som heter ”SSG On site” för att samla information om anläggningen, rapporterar leverantören SSG. – På en stor fabrik pågår det mycket och saker kan förändras snabbt. Därför är det viktigt att kunna nå ut med rätt information i rätt tid till de som vistas på området. – Vi använder informationsskärmar ute på fabriken, men det här snabba, att kunna pusha ut meddelanden, har varit en utmaning, säger Ida Karlsson, arbetsmiljöingenjör på Östrands massafabrik. Alla läser inte mail, och den här oplanerade informationen som man snabbt vill komma ut med tror jag underlättas av en app.

Samlas i appen

Trots att man bara har varit igång i ett par veckor har man redan samlat mycket information i appen. Ankomstinformation, säkerhetsinformation, områdeskarta med viktiga platser och öppettider finns tillgängligt, och även den så populära lunchmenyn har lagts in.

– Vi tycker att det känns bra. SSG On site ska vara den centrala platsen för uppdaterad information om vårt skydd och säkerhetsarbete, säger Ida Karlsson. Tidigare hade vi en annan app som vi använde, men den var inte lika enkel att administrera och ganska statisk. Det här är ytterligare ett utvecklingssteg, och dessutom är entreprenörerna vana att använda ssg On site från andra anläggningar.

Underhållsstopp

Under hösten är det ett stort stopp planerat under vecka 41 till 43. Fram till dess vill man få så många som möjligt att ladda ner appen, så man lockar med aktiviteter. – Vi har nyligen startat en tävling med att använda QR-koder i appen för att locka folk att ladda ner den. Under höststoppet, ska vi ha så många användare som möjligt, menar säger Ida.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-09-23 08:58:42

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine