Nya givare för snabb användning

Gaffel- och vinkelfotocellerna från Ifm är redo att användas omedelbart, rapporterar Ifm som nu lanserar dessa nya givare. Det krävs nämligen ingen tidskrävande justering av sändare och mottagare. Med hjälp av potentiometern eller IO-Link är det enkelt att ställa in enheterna. IO-Link tillåter inte bara inställning av applikationsspecifika givarlägen, utan även enkel justering av på- och frånkopplingsfördröjningar. Enheten upptäcker automatiskt nedsmutsning genom att ständigt kontrollera ljusstyrkan från emittern, så den kan rengöras i tid och garantera funktionen.

Detta sparar tid och förhindrar produktionsbortfall. Digital och dubbelriktad kommunikation är möjlig med IO-Link. Exakt anpassning finns till olika tillämpningar.

Ifm electronic

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-05-14 08:13:42

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine