Ett miljardprojekt för industrins digitalisering leds av forskare i Luleå

Jerker Delsing, professor i Industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet är koordinator för det nya miljardprojektet Arrowhead Tools. Luleå tekniska universitet ledde även det stora automationsprojektet Arrowhead, som avslutades 2017 och som tog fram konkreta lösningar för att bygga bort interoperabilitet för automationssystem. Foto. Dagmar Zitkova Jerker Delsing, professor i Industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet är koordinator för det nya miljardprojektet Arrowhead Tools. Luleå tekniska universitet ledde även det stora automationsprojektet Arrowhead, som avslutades 2017 och som tog fram konkreta lösningar för att bygga bort interoperabilitet för automationssystem. Foto. Dagmar Zitkova

 Nu ska Sverige vara med och sätta standarder när Europas industri ska digitaliseras, berättar Jerker Delsing, professor i Industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet och koordinator för det treåriga projektet Arrowhead Tools  som har fått ett forskningsanslag i miljardklassen. – Det här är stort  och vi är glada att vi ska koordinera hela satsningen från Sverige, sägen Jerker Delsing till tidningen Automation när vi träffade honom under årets Automationsdagar i Stockholm tidigare i år. Luleå tekniska universitet (Ltu) ska nämligen koordinera Europas största projekt för lösningar inom automation och digitalisering för industrin som har en budget på 950 miljoner kronor och 81 medverkande parter, från lärosäten till några av Europas största företag som Volvo, Bosch och Philips.

 Forskningen finansieras av de medverkande företagen och via ECSEL-JU (ett partnerskapsprogram inom EU:s Horizon 2020) samt deltagande länder. I Sverige sker detta via Vinnova. Syftet med Arrowhead Tools är att skapa verktyg och nästa generations lösningar som ska överbrygga det glapp som i dag hindrar en total integration av IT och operationell teknologi. Det handlar om hur industrin arbetar mot sakernas internet (IoT) och ”system of systems” för att bygga stora system. Den nya tekniken ska tillgängliggöras genom en plattform, Arrowhead Framework, med öppen källkod.

– Arrowhead Tools förväntas sänka kostnaderna för utveckling och införande av flexibla och säkra digitaliserings- och automationslösningar med 25-60 procent. Detta kommer göra Sverige och Europa mer konkurrenskraftigt och skapa nya jobb och affärsmöjligheter, men också minska energiförbrukning och miljöavtryck, säger Jerker Delsing.

I projektet deltar 53 företag från bland annat fordons-, gruv-, elektronik- och mjukvarubranscherna. Grundplattformen och verktyg ska testas och säkerställas i 22 industriella  så kallade ”user cases”. Ett viktigt mål med Arrowhead Tools är att skapa de facto- standarder inom digitalisering och automation, bland annat kring interoperabilitet – alltså hur system utbyter och använder information som de får från varandra.

Standarder

– I dag sitter man på tusentals olika ställen och skriver standarder som var och en behöver, men som alla är olika. Arrowhead Tools är ett av få initiativ i sammanhanget, som dessutom kan hantera industrins krav på området. Tekniskt sett har vi förmodligen den mest avancerade approach som finns globalt, säger Jerker Delsing.

Den totala projektbudgeten är 91 miljoner euro, det vill säga nära 950 miljoner kronor, där de medverkande företagen själva står för hälften av budgeten. –Detta är en gemensam investering från näringslivet, eu-kommissionen och 18 länder, säger Jerker Delsing. Med satsningen på Arrowhead Tools är det väldigt tydligt att Europa vill fortsätta ha ledartröjan i världen vad gäller automation och digitalisering.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-05-06 13:45:57