Sensorn visar var i processen den befinner sig

Baumers Combi-serie Combilyz AFI för tryck- och temperaturmätning. Foto: Baumer Baumers Combi-serie Combilyz AFI för tryck- och temperaturmätning. Foto: Baumer

Combilyz AFI är en användarvänlig konduktivitetsmätare i serien CombiSeries. Sensorerna avser mätning av tryck, temperatur och konduktivitet. afi kan användas vid CIP-rengöring för att visa när exempelvis produkt, vatten eller lut körs genom systemet. Det fina med den är möjligheten att konfigurera en display så att den visar, med formuleringar som operatören själv väljer, var i processen systemet befinner sig. Det ger trygghet för operatören, hög säkerhet samt mindre spill. 

– I en stor produktionshall kan det spara många steg och mycket tid om man slipper att gå bort till en display för att läsa av de aktuella värdena, och i stället via en färgändring eller blinkning på långt avstånd blir uppmärksammad på eventuella problem i processen, säger Mikkel Hansen, marknadschef på Baumer.

Baumer

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-04-30 09:49:34

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine