ABB:s VD lämnar posten

Ulrich Spiesshofer var en av talarna under industrimässan i Hannover, nu tidigare i april. Foto: Dagmar Zitkova Ulrich Spiesshofer var en av talarna under industrimässan i Hannover, nu tidigare i april. Foto: Dagmar Zitkova

ABB:s VD Ulrich Spiesshofer avgår med omedelbar verkan, rapporterar ABB. Nuvarande styrelseordförande Peter Voser tar tillfälligt över som VD. Peter Voser är schweizisk medborgare och har varit styrelseordförande i ABB sedan april 2015. Ulrich Spiesshofer har varit VD i den schweizisk-svenska koncernen sedan 2013. Han och styrelsen är överens om avgångsbeslutet, enligt ett pressmeddelande från ABB. 

– Vi kommer fortsatt att fokusera på implementeringen av ABB:s strategi, säger Peter Voser. För att uppnå våra finansiella mål fortskrider processerna rörande avyttringen av Power Grids, förenklingen av organisationsstrukturen och att leverera kostnadsbesparingar.

ABB kommer att fokusera på de fyra nya affärsområdena (Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation) som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability, att vara på plats för att möta våra kunders behov av digitalisering, elektrifiering, automation och robotisering.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-04-17 07:34:18

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine