Få kvinnor söker sig till teknik trots ett starkt teknikintresse

När Ingela Rääf, Tobias Matsson och  Christoffer Svensson studerade ett ingenjörsprogram med inriktning mot produktion vid högskolan i Gävle gjorde de en mycket uppskattad  praktik hos maskintillverkaren Söderhamn Eriksson. Foto: Dagmar Zitkova När Ingela Rääf, Tobias Matsson och Christoffer Svensson studerade ett ingenjörsprogram med inriktning mot produktion vid högskolan i Gävle gjorde de en mycket uppskattad praktik hos maskintillverkaren Söderhamn Eriksson. Foto: Dagmar Zitkova

IVAs undersökning visar att åtgärder som praktik behövs för att locka dem. Mellan åren 2015 och 2018 undersökteIVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor, trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning, om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik, skriver iva i en presentation av undersökningen. Mer än hälften (60 procent) av alla universitets- och högskolestuderande är kvinnor. Trots det utgör kvinnorna endast 30 procent av antalet studerande på teknikutbildningarna. Den siffran har ökat under det senaste årtiondet men utvecklingen går för långsamt, anser IVA.

Många hoppar av

– Det är en stor förlust att så många väljer att hoppa av sina tekniska utbildningar. Vi behöver tillvarata all kompetens vi kan för att möta kommande samhällsutmaningar, säger Jonas Gustavsson, vd för ingenjörsföretaget åf som tar emot praktikanter bland annat genom Tekniksprånget. En färsk, uppdaterad sammanställning av Tekniksprångets årliga portalundersökning visade att kvinnorna visst är intresserade av teknik. 89 procent av de unga männen, och 86 procent av de unga kvinnorna uppgav  att det var ”hög sannolikhet” att de valde en högre teknisk utbildning. 

– Att många kvinnor i slutänden ändå inte gör det kan ha flera orsaker. Bland annat var nästan en av tre unga kvinnor osäkra på vart en sådan utbildning leder. För män var siffrorna en av fem. Tolv procent av kvinnorna befarade att ”matematiken skulle bli för svår”, mot åtta procent av männen. Detta samtidigt som kvinnor i genomsnitt har bättre skolresultat i grundskolan och på gymnasiet.

– Tekniksprånget visar tydligt att det är först när unga kvinnor ges möjlighet att testa på livet som ingenjör som det verkliga resultatet kommer. Hela 50 procent av alla som gjort Tekniksprångspraktik och sedan söker till högskolan är unga kvinnor, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget på IVA. Detta underbyggs av undersökningar.  Efter fyra månader vill 80 procent av alla som gjort Tekniksprångets  praktik studera vidare för att bli ingenjör. Av dessa är hälften kvinnor.

Betald praktik

Tekniksprånget är ett fyra månader långt program med betald praktik som drivs av iva. Syftet är att bland annat säkra kompetensförsörjningen.  Uppemot 200 arbetsgivare är med och erbjuder praktikplats på ett 100-tal olika orter i hela Sverige.De som får söka ska antingen gå sista terminen i trean eller precis ha gått ut gymnasiet. Man ska också vara behörig till en ingenjörsutbildning (det vill säga ha läst matematik 3c, kemi 1 och fysik 1). Över 17 000 ungdomar har hittills sökt Tekniksprånget och cirka 4 000 har genomfört praktik. Åtta av tio går vidare till högre tekniska studier efter genomförd praktik. Hälften av dem är kvinnor. 

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-04-09 08:05:42

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine