Ett startupp bolag från Piteå lanserar ny kylteknik

Magnus Edin och Jesper Eman, grundare till startuppbolaget Centropy. Foto: Sarah Gotthold Magnus Edin och Jesper Eman, grundare till startuppbolaget Centropy. Foto: Sarah Gotthold

Det nya bolaget Centropy har utvecklat en ny kylteknik för elektronisk utrustning som processorer, kraftelektronik, laserdioder och liknande. Tekniken möjliggör effektivare kylning med komponenter som både kräver betydligt mindre utrymme och är lättare än befintlig kylteknik. Bolaget har sitt säte i Piteå och ska nu utvecklas vidare tillsammans med Arctic Business Incubator och ESA BIC Sweden, den svenska rymdinkubatorn med särskilt stöd för nya tekniklösningar från och till rymdbranschen.

Utvecklarna bakom lösningen är Jesper Eman och Magnus Edin som nu tillsammans med Lama Förvaltning förädlar affärsidéen.
Användning för tekniken är stor och den är applicerbar även inom andra branschen, exempelvis i fordon.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-02-21 10:47:41

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine