Kreativitet behövs när det offentliga Sverige ska digitaliseras

– Ökad digitalisering ska förenkla kontakter mellan företag och myndigheter, säger Daniel Antonsson, enhetschef för Digital arkitektur vid myndigheten för digital förvaltning, Digg. Foto: Dagmar Zitkova – Ökad digitalisering ska förenkla kontakter mellan företag och myndigheter, säger Daniel Antonsson, enhetschef för Digital arkitektur vid myndigheten för digital förvaltning, Digg. Foto: Dagmar Zitkova

I Sverige har vi en uttalad strategi att bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter inom alla områden. Bland annat genom att förenkla myndighetskontakter för företag. En av huvudfrågorna är därför hur man ska kunna utforma ett bra samskapande mellan olika aktörer på marknaden, säger Daniel Antonsson, enhetschef för Digital arkitektur vid myndigheten för digital förvaltning, Digg.

– En effektiv och innovativ offentlig sektor har en stor betydelse i ett land som Sverige, säger Daniel Antonsson.
Digg, är en ung myndighet som bildades i slutet av förra året med syfte att främja den digitala utvecklingen och vara ett nav som stöttar och driver på digitaliseringen av den offentliga sektorn. Därför deltog Daniel Antonsson nyligen i ett arbetsseminarium på Tillväxtverket i Stockholm och Sundsvall tillsammams med representanter för ett antal andra myndigheter (Skatteverket, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen och Naturvårdsveket). Syftet är att söka olika innovativa initiativ för privata sektorn för att kunna skapa nya samarbetsformer mellan företag och myndigheter.
Företag som bjöds in arbetar strategiskt med digital tjänsteutveckling mot företag eller med systemstöd till myndigheter, regioner, landsting eller kommuner.
– Bakgrunden är ett regeringsuppdrag som handlar om att öka innovationstakten inom Tillväxtverkets område med företagstjänster som förenklar, genom ett ökat samskapande med den privata marknaden.
– En viktig fråga är hur vi får till ett säkert och effektivt informationsutbyte. Integritetsfrågorna är jätteviktiga. Vi har ett stort förtroende för myndigheter i Sverige och så ska det vara också. Det förtroendet får inte rubbas, sade Daniel Antonsson.
Att ta sig an uppdraget och genomföra allt detta är dock mycket krävande. Framöver måste vi stämma av med marknaden mer än vad vi gör idag.
– Digital trovärdighet ligger högt. Vi får inte läcka känslig information och öppna upp onödigt mycket data.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-02-19 08:55:38

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine