Belönas med Automationsprisets Framtidspris 2019

Klass pgea1 – linje Automation med Alvin Karlsson, Mattias Hagelkvist, Marcel Yang, Timmy Ta, Marcus Sandell, och klassens lärare, Marika Olofsson vid prisceremonin under Automationsdagarna 2019. Foto: Dagmar Zitkova Klass pgea1 – linje Automation med Alvin Karlsson, Mattias Hagelkvist, Marcel Yang, Timmy Ta, Marcus Sandell, och klassens lärare, Marika Olofsson vid prisceremonin under Automationsdagarna 2019. Foto: Dagmar Zitkova

En elevklass vid Perstorps tekniska gymnasium belönas med Automationsprisets Framtidspris 2019. ITF:s Automationspriser uppmärksammar dem som kan tjäna som föredömen. För 2019 har ITF valt att lyfta fram en lärare och fem elever vid en automationsklass på en skola som på ett föredömligt sätt verkar för den framtida kompetensförsörjningen inom branschen.
Framtidspriset
I år beslutade itf att dela ut endast ett av sina två priser, Framtidspriset. Prisutdelningen skedde under ledning av Rickard Lycke, ITF:s nuvarande ordförande i anslutning till det årligen åtekommade evenemanget Automationsdagarna 2019.


Juryns motivering
”Klassen uppmärksammas för att de tillsammans med sina lärare utvecklats till bra representanter för den kommande generationen av Automationsingenjörer. Inte minst har eleverna, tillsammans med sina handledare, på ett utomordentligt sätt tacklat de utmaningar de mött under det Arbetsplatsförlagda Lärandet (apl)”, skriver juryn

Samarbete med företag
Perstorps Gymnasium arbetar tätt tillsammans med både Perstorp ab och ett flertal automationsintensiva företag i regionen. Skolan har en exemplarisk könsfördelning bland elever och lärare samt en hög andel elever med godkända slutbetyg.

Om ITFs Automationspris
Sedan över ett decennium uppmuntrar itf förtjänta automationare samt ungdomar och lärare med intresse för teknisk utbildning genom att dela ut ITFs automationspris under Automationsdagarna. Prisceremonin för 2019 stöds av Endress+Hauser, Piia, Rejlers Sverige och Siemens som guldsponsorer samt Emerson och Process IT Innovations som silversponsorer.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-02-12 09:43:48

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine