Miljoner kronor till Västsvenskt industriprojekt för klimatomställning

Projektet Klimatledande Processindustri bland vinnarna i tävlingen Vinnväxt. Västsvenska Kemi- och Materialklustret beviljas 51 miljoner kronor av Vinnova för en tioårig satsning på en klimatomställning inom västsvensk industri.
Visionen är att gå från att vara en fossilberoende industriregion till en region där industrin producerar kemikalier, material och drivmedel baserat på förnybara och återvunna råvaror.
Satsningen förväntas leda till att mängden koldioxidutsläpp halveras, att det skapas upp till 500 nya arbetstillfällen och att det tillkommer ett tiotal nya företag inom grön kemi i regionen, rapporterar forskningsinstitutet Rise.


Återvinner plast
Konkret innebär satsningen att man ska kraftsamla kring bland annat att etablera ett returraffinaderi för återvinning av plast och en produktionsanläggning baserad på förnybar råvara, förbättra användningen av skogsråvara och öka resurseffektivitet med hjälp av digitalisering.

Processregion
– Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten av raffinaderikapaciteten och Sveriges största kemiindustrikluster. Att vi har flertalet stora aktörer bakom oss gör att vi har goda möjligheter att lyckas skapa en reell förändring inom de kommande tio åren samtidigt som vi behåller konkurrenskraft och långsiktig tillväxt i regionen, säger Caroline Löfgren, från Johanneberg Science Park, som kommer att leda projektet Ledande Processindustri tillsammans med Rise.
Vinnväxtvinnare
Satsningen Klimatledande Processindustri, blev en av vinnarna i Vinnovas tävling Vinnväxt, där regionala innovationsinitiativ kan få långsiktig finansiering fokuserade på tillväxtområden som har förutsättningar att nå internationell framgång.
Den har en total budget på 116 miljoner kronor och drivs av Johanneberg Science Park och Rise i nära samarbete med Västra Götalandsregionen. Satsningen involverar hela Västsvenska Kemi- och Materialklustret med ett 40-tal medlemmar från akademi, industri och offentlig sektor som alla har omställningen till fossiloberoende och en cirkulär samhällsekonomi högt upp på sina agendor.
– Det är glädjande att Vinnova satsar på utveckling och omställning inom denna sektor tillsammans med oss, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.
– Detta är i linje med vårt uppdrag att stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till hållbar omställning. Utmaningen kompetens är inom digitalisering, processteknik, återvinning, förnybara råvaror och tvärdisciplinär förmåga, säger Markus Norström på Rise.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-01-30 15:17:48

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine