Så blir Industri 4.0 mer än bara ett buzzword

Många kan lösa utmaningen med att åstadkomma förbättringen genom att göra pneumatiken digital, säger Fleming Pedersen Dambo VD på Staccato Technologies. Foto: Staccato Technologies Många kan lösa utmaningen med att åstadkomma förbättringen genom att göra pneumatiken digital, säger Fleming Pedersen Dambo VD på Staccato Technologies. Foto: Staccato Technologies

För många är digitalisering och 4.0 fortfarande bara abstrakta begrepp. Vissa menar att det bara är så kallade buzzword som används för att sälja mer produkter. Andra menar att det mest handlar om att ta in så mycket information som möjligt enligt begreppet ”Big Data”, för att i framtiden kunna ta beslut baserat på statistik och data som man idag inte vet om man behöver. 

– För att uppnå verklig nytta behöver man fundera på vad man vill åstadkomma, säger Fleming Pedersen Dambo VD på Staccato Technologies, ett företag verksamt inom pneumatikbranschen.

Ett viktigt steg är att göra pneumatiken digital, konstaterar han och ger två exempel på olika kunder. Det första företaget tillverkar produkter som används av yrkesfolk utomhus. I livstidstester simulerar de olika hanteringar och böjningar av flera delar. Som många andra använder de pneumatiska cylindrar för att skapa rörelserna eftersom pneumatiken är lätt att kontrollera och dessutom är förhållandevis billig. Problemet är att testerna bara svarar på hur många gånger man kan böja något innan det går sönder. Nu tar man fram en lösning där man kan variera kraften, längden på rörelsen, variera rörelsemönstret och även övervaka faktiskt resultat. Detta var tidigare svårt att åstadkomma med en pneumatikcylinder, men är möjligt med digitaliseringen.
Det andra företaget har en massproduktion av likartade produkter, men med olika dimensioner. Merparten av rörelserna sker med pneumatikcylindrar. Hittills fick man välja mellan kostsamma ombyggnationer eller tidskrävande injusteringar mellan produktserier. Med elektriska ställdon kan de lösa detta genom att använda delar av slaglängder, men en elektrisk lösning är mycket mer kostsam än pneumatiska lösningar. Även här löser ”digital pneumatik” detta.
– Vad är mitt förslag? Vi har tagit fram en positioneringsenhet som kan styra vanliga pneumatikcylindrar med hastigheter och precision som konkurrerar med betydligt dyrare AC-Servon. Man förbrukar ingen energi när man exempelvis trycker med en konstant kraft. Med dess hjälp vet man exakt var cylindern befinner sig, kan bestämma läge, justera rörelsemönster, acceleration med mera, säger Fleming Pedersen Dambo.
Gunnel Olausson

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-01-28 12:40:14

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine