Mäter klorid- och sulfatjoner i kraftverk

Mettler Toledos analysinstrument 3000 CS mäter on-line korrosiva joner som förekommer i kraftverksvatten och ånga, joner som kan orsakar gropbildning och spänningskorrosion i komponenter som turbiner och pannor. Enheten har halvautomatisk kalibrering och ett pekskärmsbaserat gränssnitt. 3000 CS kan mäta klorid- och sulfathalter var 45:e minut utan inblandning från användaren.
Mettler Toledo

 

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-01-22 09:14:57

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine