Kompetensutveckling lyfter företagen

Allt färre satsar på personalen, uppger branschorganisationen Sveriges Ingenjörer. Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda, rapporterar Sveriges Ingenjörer i sin konjunkturrapport. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Om konjunkturen förändras, ökar betydelsen av att ha rätt teknisk kompetens.
– Det går bra för industrin och behovet av kvalificerad arbetskraft är stort, samtidigt som löneutvecklingen är högst blygsam. Det är ingen bra strategi för att locka till sig högpresterande ingenjörer och andra yrkesgrupper, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer i en kommenterar till enkäten med svar från fackliga ordförande i 401 ingenjörstäta företag verksamma i Sverige.


Förmåga att ta fram nya produkter behövs när konkurrensen hårdnar och konjunkturen viker. Det är oroande att nästan två av fem (39 procent) har svarat att företaget saknar rätt teknisk kompetens. Dessutom menar 59 procent att företaget redan har misslyckats att utveckla nya produkter till följd av brist på kompetens. En dryg tredjedel av företagen (35 procent) har gått miste om order. Konsekvenserna för företagen är att konkurrenskraften hämmas.
Kompetensutvecklingen av de anställda måste därför prioriteras i företagen. Ingenjörerna står för huvuddelen av innovationskraften i sina branscher. Att satsa på dem är lönsamt, inte minst i konjunkturnedgångar. Sveriges Ingenjörer ser flera förbättringsområden: bli bättre på att långsiktigt planera för kompetensen, öka den tekniska kompetensutvecklingen snabbt och utvecklas på arbetstid.
– Den anställde ska inte förväntas utbilda sig på sin fritid och företagen måste skapa nya och bättre karriärmöjligheter internt. Man behöver inte bli chef.
Värdet som tillförs verksamheten måste göras synligare, värderas och belönas bättre. Dessutom arbetar alldeles för många alldeles för mycket. (60 procent svarande ja i enkäten). Det är inte långsiktigt hållbart.
Gunnel Olausson

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-01-17 14:16:31

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine