Avloppsreningsverket uppgraderar anläggningen för biogas

Allt organiskt avfall som produceras på Orkla samt av invånarna i Eslövsområdet kommer in till avloppsreningsverket. Där rötas det till rågas som sedan förädlas till biogas. Därifrån levereras den till Eons kunder. Foto: Eon Allt organiskt avfall som produceras på Orkla samt av invånarna i Eslövsområdet kommer in till avloppsreningsverket. Där rötas det till rågas som sedan förädlas till biogas. Därifrån levereras den till Eons kunder. Foto: Eon

Den nya, uppgraderade anläggningen för biogas på Ellinge avloppsreningsverk har blivit möjlig tack vare ett samarbete mellan Eon, Eslövs kommun, Orkla Foods Sverige och va Syd. Biogasen som Eon producerar vid anläggningen levereras till biogasnätet i hela Eslöv.
Avloppsvatten
På Ellinge avloppsreningsverk blir avloppsvatten och organiskt avfall till biogas.

Den nya uppgraderingsanläggningen tar tillvara rötgasen som uppstår i avloppsreningsverket, förädlar den till biogas och levererar den till gasnätet och kunderna i Eslöv.
Förnybart alternativ
Biogas är ett förnybart alternativ till bensin och diesel, och bidrar effektivt till att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Biogas kan även ersätta fossila bränslen inom industrin och ger därmed ”nära-noll”- utsläpp av kväveoxider och partiklar i närmiljö. När anläggningen i Ellinge är i full drift kommer den årligen att producera 12 GWh biogas per år, vilket motsvarar 1,32 miljoner liter bensin.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-01-11 10:54:37

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine