Stark tillverkningsindustri håller upp barometerindikatorn

Det är fortfarande högt tryck i tillverkningsindustrin. Foto: Dagmar Zitkova Det är fortfarande högt tryck i tillverkningsindustrin. Foto: Dagmar Zitkova

Fortfarande starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. 

Den 28 november presenterade Konjunkturinstitutet sin Konjunkturbarometer för november månad 2018.
Barometerindikatorn föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6 i oktober. Indikatorn pekar trots nedgången på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin, vilket närmast uteslutande förklaras av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin.


Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg något till följd av ytterligare starka omdömen om de innevarande orderstockarnas storlek. Förbättringen är främst hänförbar till konsumtionsvaruindustrin. Samtidigt bidrog synen på lagren nedåt. Det gjorde även produktionsplanerna som dämpades ytterligare något.
Byggsektorn bromsar
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll för tredje månaden i rad och hamnar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Fallet förklaras främst av nedjusterade anställningsplaner vilka nu pekar på minskad sysselsättning de närmaste månaderna. Även synen på orderstockarnas storlek dämpades ytterligare något, men är fortsatt starkare än normalt. Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll för andra månaden i rad och hamnar därmed strax under det historiska genomsnittet för första gången på fyra år. Nedgången förklaras till stor del av en svag efterfrågeutveckling de senaste månaderna.
Förväntningarna på de kommande månadernas efterfrågeutveckling steg samtidigt något och är fortsatt något mer optimistiska än normalt.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-12-04 10:11:29

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine