Biobränsleverket ersätter en gammal stenkolsanläggning

Veo ansvarar för planeringen, dimensioneringen och tillverkningen av elektrifieringsanordningar hos Lahtis  Energia. Foto: Veo Veo ansvarar för planeringen, dimensioneringen och tillverkningen av elektrifieringsanordningar hos Lahtis Energia. Foto: Veo

Det finska energibolaget Lahti Energia bygger en ny bioanläggning som drivs med certifierat biobränsle på kraftverksområdet i Kymijärvi i Lahtis. Projektets elektrifieringsleverantör är Veo ab, som ansvarar för planeringen, dimensioneringen och tillverkningen av elektrifieringsanordningar fram till att de installeras och tas i bruk, rapporterar Veo. När Kymijärvi III står klart år 2020, ersätter det stenkolsanläggningen, Kymijärvi I, som togs i bruk på 1970-talet och minskar samtidigt Lahti Energias koldioxidutsläpp med 600 000 ton per år.


Noggranna tidsplaner
Den nya bioanläggningens fjärrvärmeeffekt är cirka 190 megawatt, vilket täcker cirka hälften av det årliga fjärrvärmebehovet i Lahtisregionen. Utrustningen på anläggningen styrs via ett elektrifieringssystem som Veo levererar. För närvarande pågår utrustningsleveranser till byggplatsen samt installationsarbeten men utrustningen är planerad att börja tas i bruk redan under hösten.
– Vi ansvarar för att kraftverkets elanvändning tas i bruk och används tryggt och korrekt, säger Rami Luoma, kundchef på Veo.
Anpassningsbart
Det är krävande att göra investeringar i energiproduktionsutrustning för flera decennier framåt i en föränderlig värld. Kymijärvi III byggs med framförhållning för framtida behov och med hänsyn till klimatmålen.
I det första skedet byggs bioanläggningen som en högtrycksångpanna, vilket också gör det möjligt att med tilläggsinvesteringar bygga om den för elproduktion. Anläggningens panna med cirkulerande virvelbädd lämpar sig förutom för biobränslen även för andra fasta bränslen vid energiproduktion. Anläggningen ska även ta tillvara värme, vilket gör att verkningsgraden blir hög. Kondensat som uppkommer renas så att det blir renare än dricksvatten och askan återvinns som näringsämnen för skogar.
– Investeringen är miljövänlig och anläggningen är flexibel när det gäller bränsle och elproduktion, vilket är viktigt för Lahti Energia, konstaterar projektledare Mika Timonen på Lahti Energia. En effektiv användning av förnybara biobränslen bidrar till att bromsa in klimatförändringen.
Gunnel Olaussen

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-12-03 07:00:46

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine