Artificiell Intelligens ska användas vid programvaruutveckling

En allt oftare frågeställning handlar om huruvida artificiell intelligens (AI) kan användas för att ta ett språng framåt vid programvaruutveckling (PVU). Svaret är ja, det är företrädare för företaget Eficode och det privata laboratoriet för artificiell intelligens, Silo AI, övertygade om. I ett samarbetsprojekt som startades i våras utreder de därför hur olika former av ai kan tillämpas under utvecklingen och publiceringen av digitala tjänster i olika skeden.


Över hela bredden
Det spänner över hela spektrat. Alltifrån tjänsternas kravhantering, testning av programvara, kontinuerlig publicering till utnyttjande av realtids- och historiska data under produktionen.
– Att använda sig av AI för detta ändamål är inte bara ett naturligt, utan är även ett nödvändigt steg framåt på det här området, menar man från de båda företagen, säger Marko Klemetti, teknologichef för Eficode och Tero Ojanperä, VD för Silo AI.
Kompetens
– Brist på intern kompetens begränsar verksamhetsmöjligheterna för många företag i dag. Situationen väntas även förvärras om branschen inte kan innovera nya betydligt effektivare sätt än vad de nuvarande är, säger Marko Klemetti

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-11-06 09:28:47

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine