Krävs mindre fossil energi med smarta agenter

Är det möjligt att minska användningen av fossil energi genom att skapa en molnbaserad och automatiserad marknadsplats för att handla med värme, kyla och el sammankopplat i ett system och inom ett avgränsat lokalt område?
Den frågan ska Fossil-Free Energy District (FED) förhoppningsvis ge svar på. Detta är ett EU-projekt som drivs inom Göteborgs Stad med Ericsson som en av nio lokala samarbetspartners.


För ändamålet har man också skapat en testbädd på Chalmers Campus Johanneberg, där fastigheternas olika driftsystem länkats samman med Ericssons plattform och lösningar för ”Internet of Things” (IoT). Detta har man sedan kombinerat med ett antal robotiserade ”smarta” agenter som ständigt bevakar energiförbrukning kopplat till prognoser som kan påverka energitillförsel och energiförbrukning.
– I framtiden när energi från vind och sol ökar kommer vi att se en större rörlighet i energipriset som beror på hur energitillförseln är vid varje given tidpunkt. Vårt system bygger på att skapa ekonomiska incitament för användarna att vara flexibla i sin energiförbrukning. Det vill säga förbruka energi när tillgången är hög och priset lågt, säger Joakim Pontén, Senior iot Solution Architect vid Ericsson.
Förutom att marknadsplatsen för detta alltså är molnbaserad och automatiserad, bygger det även på så kallad maskininlärning. Det innebär att systemet kan beskrivas som ”självlärande”. Det blir därför bättre och bättre på att lösa sin uppgift ju längre projektet löper.
Fullt ut räknar man med att det här systemet gör det möjligt att kapa fossila energitoppar med 80 procent och minska importerad energi till systemet med 30 procent.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-11-05 09:13:48

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine