Svenska storföretag är bäst i Europa på AI

– Företagsledare på Sveriges största företag räknar med att digitaliseringen, med ai i spetsen, kommer innebära nya möjligheter i framtiden. Foto: Microsoft – Företagsledare på Sveriges största företag räknar med att digitaliseringen, med ai i spetsen, kommer innebära nya möjligheter i framtiden. Foto: Microsoft

I slutet av september presenterade Microsoft en ny rapport i vilken de undersöker användningen av artificiell intelligens (AI) inom näringslivet i femton europeiska länder. Rapporten bygger på djupintervjuer med högt uppsatta beslutsfattare på mer än 270 företag och kartlägger användning och attityder till AI. Tjugo svenska storföretag har deltagit i studien, bland annat Ericsson, SEB, EQT och Fortum uppger Microsoft.

– AI har redan börjat förändra arbetslivet. 74 procent av företagen ser möjligheter att implementera smart automation på bred front och flera uppskattningar talar om att mellan 20 och 30 procent av alla nuvarande uppgifter går att utföra helt utan mänsklig inblandning. Genom att automatisera repetitiva uppgifter, som ofta ses som tråkiga, frigörs tid till mer kreativa och stimulerande arbetsuppgifter, säger Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige.


AI är inte ny, utan har funnits i årtionden. Exemplen är många. Omvandling av röstmeddelanden till text, språköversättningar, navigering, dynamiska och riktade annonser baserade på personuppgifter och surfinghistoria. Trendanalyser och prognoser, finansiell vägledning och mycket annat. Utvecklingen har drivits av en exponentiell ökning i datakraften, ökning av tillgängligheten samt allt kraftfullare algoritmer. Datamängden har exploderat. Idag hanteras stora volymer och allt större detaljer kan matas in och bearbetas.
Rapporten jämför AI-satsningarna inom en rad olika branscher. Tillverkningsindustrin och infrastruktursektorn tillhör de branscher där AI satsningarna ute i verksamheten är minst utvecklade. Det finns en del pilotprojekt, men inte mycket mer än så, konstateras det i rapporten. Det kan skapa konkurrens. Andra branscher kan attrahera den nya generationen av teknikentusiastisk arbetskraft. Samtidigt slår rapporten fast att Sverige ligger i framkant i Europa inom AI. Hälften av de tillfrågade svenska företagen har redan kommit förbi pilotprojektstadiet och använder idag någon AI-lösning i verksamheten, enligt rapporten. Sverige är klart bättre än det europeiska genomsnittet som ligger på endast 32 procent

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-10-23 08:37:15

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine