Sverige behöver fler underhållstekniker

Riksorganisationen Svenskt Underhåll varnar för att det råder brist på utbildade underhållstekniker. Ska svensk industri klara av den internationella konkurrensen så måste underhåll få mer uppmärksamhet. Utbildningsbehovet är störst inom automation och "smart underhåll" – där utvecklingen går som snabbast.


För att avhjälpa bristen föreslås flera åtgärder bl a att myndigheten för yrkeshögskolor ska få mer kapital för att kunna starta fler yrkeshögskolor för underhållstekniker. En annan åtgärd är att initiera Yrkesvux där minst tre kommuner ska samverka för att starta yrkesinriktade gymnasiekurser för de som valde fel gymnasieutbildning eller hoppade av för tidigt.
Några som redan har utvecklat detta arbetssätt är Botkyrka kommun och Göteborgs tekniska college. Kommuner som inte har tillräckligt många elever inom området driftsäkerhet och underhåll kan få stöd av den nationella branschskolan Göteborgs tekniska college.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-10-22 13:38:15

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine