Bättre arbetsmiljö för svetsare

Projekt Mirel-Fcw, som drivs av bl a innovationsprogrammet Metalliska material ska leda till att farliga ämnen från svetsrök vid rörtrådssvetsning av rostfria stål ska minimeras.
Tidigare studie avslöjade alarmerande resultat avseende frigörande av cancerogent sexvärt krom Cr(VI) i simulerad lungmiljö för svetsrök bildad vid mag svetsning med flussfylld rörtråd. Målet med projektet är att identifiera och förstå risker med olika typer av tillsatsmaterial för att kunna ge rekommendationer till svetsare samt ta fram nya fluss fyllda trådar/skyddsgaser, vilka ska minska frigörelse av metaller, speciellt Cr(VI).


– Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för svetsare som arbetar med rostfria material. Arbetsmiljön är ett viktigt område och det är stimulerande att arbeta tillsammans med hela kedjan från materialutvecklare till forskare, säger Kjell-Arne Pettersson, specialist inom fogningsteknologi och koordinator för projektet.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-10-07 12:31:57