De testar förnyelsebar olja i pilotprojekt

-Målet är att minska kemikalieanvändningen i den dagliga verksamheten genom att enbart använda förnyelsebar olja utan att kompromissa med kvaliteten, säger Linda Fransson som är vd på Gnosjö Automatsvarvning. Foto: Gnosjö Automatsvarvning -Målet är att minska kemikalieanvändningen i den dagliga verksamheten genom att enbart använda förnyelsebar olja utan att kompromissa med kvaliteten, säger Linda Fransson som är vd på Gnosjö Automatsvarvning. Foto: Gnosjö Automatsvarvning

Gnosjö Automatsvarvning är initiativtagare till ett nytt forskningsprojekt som testar om det går att ersätta mineralolja med vegetabilisk olja inom industrin. Projektet är treårigt och drivs av Gnosjö Automatsvarvning i samarbete med Swerea IVF, Chalmers, KTH och Sahlgrenska Academy.

-Vi har hållbarhet i fokus i allt vi gör. När möjligheten kom upp att få testa oljan från Binol kopplade vi på Swerea som vi samarbetar med i Centrum för renhet. Då visade det sig att de ville starta upp ett projekt kring processvätskor så det var perfekt tajming, säger Linda Fransson som är VD vid Gnosjö Automatsvarvning.

Med testerna ska Gnosjö Automatsvarvning kunna säkerställa att den vegetabiliska oljan inte påverkar maskinen, produktionen eller det slutliga resultatet innan beslut tas om användning av oljan, rapporterar Verkstadstidningen i sitt digitala nyhetsbrev. -Vi har testkört i maskin, testat att blanda mineralolja med förnyelsebar så vi inte behöver tömma befintliga system utan kan fylla på med den nya oljan utan incidenter.

Sahlgrenska har genomfört tester på inandningsångor för att se hur vår personal påverkas. Nu genomförs en livscykelanalys och i höst hoppas vi att Chalmers genomför de verktygstester som behövs för att jämföra de olika oljorna. Fler saker har hänt och händer fram till projektet avslutas. Om den vegetabiliska skäroljan fungerar lika bra eller bättre än den mineralbaserade i produktionsmiljö finns stora vinster att göra. En betydande fördel gäller arbetsmiljön. Med en renare, vegetabilisk olja minskar förekomsten av oljedimma.

-Att gå från en olja som är ändlig till en förnyelsebar är positivt fördelar för både industri och miljö.

Hos Gnosjö Automatsvarvning står ett 40-tal maskiner och ett centralt system fördelar olja till maskinerna - i dagsläget cirka 50 kubikmeter mineralolja. Företaget vill minska kemikalieanvändningen i daglig produktion och gå över till förnyelsebar olja utan att kompromissa med kvalitet och precision.

Försöket går i praktiken ut på att Gnosjö Automatsvarvning under hösten kopplat bort en av maskinerna från det centrala systemet för att göra tester med vegetabilisk olja i avgränsad miljö. I det första steget jämför man hur oljorna presterar separat. I nästa steg blandar man succesivt i den vegetabiliska oljan för att se hur oljorna fungerar tillsammans. Chalmers ska utvärdera och analysera skärtesterna, medan Swerea IVF och ett examensarbete vid KTH gör en livscykelanalys som visar miljöbelastningen.

När projekttiden är slut ska Gnosjö Automatsvarvning ha fått svar på sina frågor och få den information som ska ligga till grund för det beslut som de behöver ta.

Pilotprojektet är en del av projektet Testbädd för framtidens processvätskor inom hållbar produktion som drivs av Swerea IVF och finansieras av Vinnova.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-10-08 07:53:55

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine