Nytt från ITF, ny avdelning på tidningen Automations portal på internet

Nu kan läsarna ta del av nyheter från Instrumenttekniska föreningen, ITF direkt på portalen Automation.se. Bland annat berättar ITF föreningen om studiebesöket på kraftvärmeverk på Händelö utanför Norrköping.

”I samband med ITF:s årsmöte fick deltagarna möjlighet att besöka Eon:s kraftvärmeverk på Händelö utanför Norrköping. Verket startade en gång med ett par kolpannor med tre tryckregulatorer, en per ångförbrukare. Efter hand tillkom flera pannor, nya förbrukare och en ny betydande kund, Agroetanol, med sina speciella krav. Fortfarande var i princip varje ställdon utrustad med sin egen tryckregulator. Det ledde till att styrsystemet då bestod av ett femtontal ångtrycksregulatorer som alla, direkt eller indirekt, påverkade funktionen hos de andra."

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-09-25 10:30:28

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine