Roboten plockar mindre detaljer

Deltarobot för plockning och hantering av mindre detaljer – med 60 plock/min på ett ø 380 mm stort installationsutrymme. Den kompletta kinematiken kan antingen levereras klar för installation i en transportram eller som en byggsats.
Dragavlastning med tribologisk bikakestruktur. Bikakan uppges ge en 80 procentig snabbare dragavlastning av olika kablar i kammaren. Användarna behöver endast lägga i kablarna och slangarna och stänga den.
Nya moduluppbyggda kontakter som underlättar anslutning av elkablar, fiberoptiska kablar och pneumatik.

Moduluppbyggnad gör att systemet kan konfigureras individuellt med snabbare byte av glidfolie på skenan. Igus presenterade även ett nytt lagerhus där linjärglidfolien snabbt kan bytas ut. Därmed slipper man monteringsarbete av linjär- och drivenheter, som exempelvis kuggremsaxlar.
Igus visade också nya komponenter som inte övergår direkt till statusen "defekt", utan att de först tillkännager defekten som nödvändigt underhåll. Nyheten öppnar för effektivare underhåll och service.
Igus

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-09-26 09:16:12

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine