Syn på fastighetsautomation behöver förnyas

Fastighetsautomation brukar rationaliseras bort när man bygger nytt av rädsla för höga investeringskostnader. Desto mer blir frågan akut när driften ska effektiviseras.   Foto: Dagmar Zitkova Fastighetsautomation brukar rationaliseras bort när man bygger nytt av rädsla för höga investeringskostnader. Desto mer blir frågan akut när driften ska effektiviseras. Foto: Dagmar Zitkova

Infrastruktur för fastigheter är generellt sett uppbyggt av mängder av små system som byggts av små företag och de systemen hänger sällan ihop. De svaren har tidningen Atomation fått i samband med kartläggningen av området automation för infrastruktur.
Mindre byggkostnader
I enskilda byggprojekt vill byggherren minimera kostnader och risk och en konsekvens av detta är att automation av byggnaden prioriteras lågt. Det är först efteråt, när fastighetsägaren utvecklat sitt bestånd till att omfatta många fastigheter som driftsekonomi, hållbarhet och skalfördelar kommer i förgrunden.


Men i samband med stora byggprojekt har efterfrågan på industrins verktyg och processer ökat, eftersom projekten ofta stöter på samma problem.
Beställarkunskap
Affärsmodellen spelar alltså stor roll för utvecklingen. På industrisidan finns oftast en genomförandeorganisation för teknikprojekt hos beställaren, men det är inte lika vanligt inom infrastruktur.
En annan svårighet är att infrastrukturprojekt ofta har dålig beställarkunskap. En industri däremot kan ha många egna anställda som jobbar med underhåll och drift och helt lever på att de har bra produktionsflöden.
Upphandlarhjälp
Att hjälpa offentliga upphandlare som stat och kommuner med kravspecifikationen är alltså ett viktigt affärsområde för teknikkonsultföretagen. Det är ett omfattande arbete att ta reda på vad kunden vill ha och egentligen behöver, vilket inte alltid är samma sak. Som alla regelverk kan offentliga upphandlingar manipuleras, vilket vi påminns om när medierna larmar om till exempel Nya Karolinska sjukhusets skenande kostnader eller sl:s hotande miljardbot för ett signalsystem som inte blev av.
Mats Thorén

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-09-25 10:00:00

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine