Kraftsamlar kring områden de kan bli bäst på

–Techtank som kluster ökar sin förmåga att stärka industriföretagens konkurrenskraft i regionen, säger Jörgen Adolfsson. Foto: Techtank –Techtank som kluster ökar sin förmåga att stärka industriföretagens konkurrenskraft i regionen, säger Jörgen Adolfsson. Foto: Techtank

Tillväxtverket har efter en utlysning valt ut 22 kluster till utvecklingsprogrammet S3-piloten. Techtank är ett av klustren med säte i Blekinge och med Jörgen Adolfsson som klusterledare. – S3-piloten är ett utvecklingsprogram från Tillväxtverket, säger Jörgen Adolfsson. Det känns väldigt bra att vi, i konkurrens med ett 40-tal kvalificerade ansökningar från hela landet, blev utvalda att delta i detta utvecklingsprogram.

Blekinges smarta specialisering finns inom materialbearbetning. Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på genom att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.
–Trots att Techtank bildades för bara några år sedan är det ett moget kluster för teknik- och industriföretag. Inom materialbearbetning, sammansättning av olika material och nya material har klustret potential att bli internationellt erkänt. Bearbetning av lätta material gör att vi kan spara energi. Genom programmet blir Techtank en del av ett helt nätverk av kluster för erfarenhetsutbyte och kontakter.
Från och med augusti kan Techtank ta del av utbildningar, nätverksträffar och internationella kontakter. Man har även möjlighet att söka finansiellt stöd för företagsutveckling genom s3-piloten.
– Detta bidrar definitivt till ökad konkurrenskraft i regionen, säger Jörgen Adolfsson.
– Inom området stamping har klustret en samlad kompetens i världsklass och visionen är att utveckla Techtank till en internationellt erkänd kompetensnod, ett Centre of Excellence, inom stamping med fokus på lättviktskonstruktioner.
Stamping är en förädlingsprocess för komponenter i metalliska och syntetiska skivmaterial, där ett ämne formas genom en eller flera av teknikerna pressning, bockning, falsning och delsammansättning. Vanligtvis används pressar och för komponenten unikt formande och klippande verktyg. Processen kan utföras vid varmt eller kallt tillstånd. Stamping inbegriper även beredning av komponenten, process- och verktygsdesign och tillverkning, underhåll av verktyg, geometrisäkring samt logistik.
Per Sjögren

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-09-25 07:32:50

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine