Förslag på fortbildningsteman för itf:s Automationsdagar 2019

Styrelsen påbörjade redan före sommaren arbetet med planeringen inför itf Automationsdagar 2019. Nästa utbildningskonferens, den 31:a som arrangeras av itf, äger rum på Scandic InfraCity i Upplands Väsby den 6-7 februari 2019. Således på onsdag-torsdag i vecka 6. Tisdagen innan, vilket är den 5 februari, blir förberedelsedagen inför utbildningen och utställningen som öppnar på onsdag morgon.

Notera att tematitlarna ännu är preliminära och kan komma att modifieras vartefter arbetet med att skapa ett attraktivt utbildningsprogram fortskrider.
Styrelsens olika projektledare/moderatorer arbetar för närvarande med nedanstående preliminära tematitlar.

Eftersom Automationsdagarna främst är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan automationsingenjörer verksamma inom området tar styrelsen tacksamt emot tips på företag eller personer som gjort erfarenheter som kan komma till nytta för andra inom branschen.

Att frigöra tid kan naturligtvis för många vara svårt, men tänk på att hela branschen tjänar på att vi delar kunskaper med varandra. Förutom att det är utvecklande för individen att presentera sina erfarenheter så är det också en fjäder i hatten för företaget att visa för omvärlden (inte minst för ungdomar som skall välja utbildningsprogram eller som skall söka jobb), att företaget är ett framåt företag med spännande arbetsuppgifter och en positiv anda bland medarbetarna.

Tänk efter, speciellt om du arbetar ute i industrin - "Vilka nyttiga erfarenheter har vi gjort under det senaste året och som mina kollegor också skulle kunna ha nytta av att få ta del av? Är det kanske vår tur att bidra till erfarenhetsutbytet denna gång, på samma sätt som vi under tidigare Automationsdagar kunnat dra nytta av andras erfarenheter."

Lämna ditt tips på itf hemsida (www.itfautomation.se), eller kontakta aktuell moderator, eller skicka ett mejl direkt till kansliet (kansli@itfautomation.se).
Tveka inte att lämna ditt tips även om du inte tycker att det klockrent verkar passa in i något av nedanstående teman - de är som sagt ännu preliminära.

 Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-08-01 15:33:13