Viktigt att stärka den totala forskningsförmågan

Det är i gränssnittet mellan olika teknologier och kompetenser som de nya landvinningarna kommer. Foto: Rise Det är i gränssnittet mellan olika teknologier och kompetenser som de nya landvinningarna kommer. Foto: Rise

Rise, det stora forskningsinstitutet inom olika industriella områden som redan idag har cirka 2 300 anställda blir nu ännu större. Rise förvärvar nämligen två tredjedelar av forskningskoncernen Swerea.
–Det är fantastiskt roligt att vi på Rise nu får ytterligare 355 innovativa problemlösare säger VD Pia Sandvik i en komentar till affären om blev offentligt i våras och som hller på att genomföras nu.
– För att kunna möta de stora samhällsutmaningarna och inte minst omställningen mot ett hållbart samhälle behöver vi jobba över forskningsgränserna. Det är i gränssnittet mellan olika teknologier och kompetenser som de nya landvinningarna kommer.

Ju bredare branschkunnande vi har desto starkare spelare och attraktivare samarbetspartner blir vi för industrin, säger Pia Sandvik, som mnar att forsningen inom bland annat digitalisering, smart industri, produktionsteknik, återvinning och materialutveckling kommer att få en extra skjuts.

– Vi brukar ofta säga att Sverige ligger i framkant när det handlar om innovation. Och visst är vi duktiga. Men för att långsiktigt säkerställa att vi är en internationellt framträdande aktör behöver vi etablera breda och tvärfunktionella samarbeten. Med Swerea tar vi nu ännu ett steg mot att samla Sveriges olika forskningsinstitut, förklarar Pia Sandvik.
Samgåendet mellan bolagen genomförs den 1 oktober 2018. Affären berör 540 medarbetare över hela landet. Bolagen Mefos och delar av Kimab, med totalt 185 medarbetare, uppgår i ett helt nytt forskningsinstitut med fokus på stål-, gruv- och metallforskning där Rise blir delägare. När beslutet offentliggjordes i våras, förklarade Swereas ägare att det fanns en samsyn bland Swereas ägare om att kunder och partners gynnas av att delar av verksamheterna är av så kritisk betydelse för att svensk stål- och gruvindustri att de borde samlas i institutet för stål- och gruvforskning, Swerim. Swerea Mefos och delar av Swerea Kimab kommer därför att uppgå i det nya institutet för stål- och gruvforskning. Resterande delar av Swereas verksamhet kommer att uppgå i Rise.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-08-13 12:28:19

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine