Rejlers har presenterar digital tvilling för elnätet

Digitala energilösningar är ett område där Rejlers är verksamma.  Nyligen har de varit med och visat vilken nytta en digital tvilling kan göra i energisystemet för anläggningsägare. "Vi är redo att köra skarpt," förklarade Claes Böös, energiexpert och gruppchef på Rejlers, under en energimarinadsdag som arrangerades i våras. Under energimarknadsdagen samlades branschens ledande aktörer och nytänkare för att diskutera och dela kunskaper om hur framtidens energiaffär kommer att se ut. Med en digital tvilling till ett ställverk eller nät går det att få fram information ur systemet som annars kan kräva resor eller säkerhetsklassade arbetsmoment. Claes Böös ser stora vinster både när det gäller ekonomi och miljö. Helt klart är att det går att få fram information som arbetsorder eller beslutsunderlag utan att störa elleveranserna.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-07-30 08:10:38