Konstruktionen av apparatskåp digitaliseras

Medlemmarna i Teknologinätverket, Eplan, Rittal och Phoenix Contact har nyligen visat hur man uppnår end-to-end digitalisering inom konstruktion och produktion av apparatskåp.
Totalt har sex stationer illustrerat nyckelprocesserna - från konstruktion och produktion hela vägen till testning. De olika stegen innefattar digitalt tillhandahållande av komponentdata i form av en digital artikel, konstruktionsprocessen som skapar kapslingens digitala tvilling. Data från den digitala tvillingen används i både de konventionella och de smarta tillverkningsoperationerna.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-07-30 14:02:08

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine