Energimyndigheten ökar stödet till innovationer

nergimyndigheten ökar stödet till utvecklingen av nya innovativa lösningar. Fler bolag får möjlighet att söka stöd i pågående ansökningsomgång av "Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus".
Under utveckling
Stödet riktar sig till bolag som kommit en bit i utvecklingen av sin innovation.
De projekt som stöttas handlar om att ta fram och testa en ny prototyp tillsammans med en industriell kund. Grundkraven är att de innovationer som stöttas ska ha ett tydligt kommersiellt fokus, energirelevans och potential att spridas i stor skala på den globala marknaden.


Energimyndigheten bidrar ofta med finansiering i de faser där det kan vara svårt att få annat kapital.
– Det är glädjande att se hur aktiva de större industriella aktörerna är när det gäller att etablera samarbeten med små, innovativa företag, säger Leif Lyckebäck, affärsutvecklare på Energimyndigheten.
Syftet med projekten är att åstadkomma omställningen av energisystemet. Det är viktigt att ett bestående värde skapas av svensk energiforskning.
Det som företagen som får stöd har gemensamt är att deras affärsidéer bidrar till att minska energianvändningen eller öka produktion av förnybar energi.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-07-16 13:49:53

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine