Uppgraderar plattform för smart fastighetsautomation

Eco Struxure, en driftskompatibel öppen plattform. Schneider Electric Eco Struxure, en driftskompatibel öppen plattform. Schneider Electric

Schneider Electric lanserar Eco Struxure, en driftskompatibel öppen plattform för smart insamling och presentation av information om energi, automation och programvara.
Bra fastighetsautomation kännetecknas bland annat av att det kan utnyttjas av alla i fastigheten, inte bara driftspersonal och fastighetschefer utan också av dem som vistas i fastigheten, som kontorsanställda, hotell gäster eller patienter. Därför måste systemet vara öppet och kunna presentera information på ett användarvänligt sätt.


– Marknaden inom fastighetsautomation står inför ett vägskäl. De traditionella styr- och övervakningssystemen kan idag ersättas med övergripande uppkopplade system för hela fastigheten. Det öppnar upp för nya möjligheter men ställer samtidigt krav på delar som systemets öppenhet, IT-säkerhet, systemarkitektur, skalbarhet och funktionalitet, säger Monika Schildknecht, marknadschef för affärsområdet Eco Building på Schneider Electric Sverige.
Schneider electric

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-06-19 06:54:16

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine