Stora planer på att robotisera små företag

– Automatisera mera rätt, inte bara mera. Det handlar inte om att göra sig av med folk, det  handlar om att öka konkurrenskraften.” Foto: Dagmar Zitkova – Automatisera mera rätt, inte bara mera. Det handlar inte om att göra sig av med folk, det handlar om att öka konkurrenskraften.” Foto: Dagmar Zitkova

Både Tillväxtverket och Robotdalen är i full fart med att genomföra den satsning på robotisering av svenska små och medlestora företag som regeringen lanserade i höstas under samlingsbegreppet Robotstrategi. – Det är bråttom och vi har stora planer, berättade Jens von Axelson till tidningen Automation när vi mötte honom på Elmia i Jönköping i maj.
Just nu är nämligen Jens von Axelson utlånad till Tillväxtverket från Vinnova för att hålla i robotsatsningens genomförande. Regeringen satsar 110 miljoner kronor för att stödja små och medelstora i detta. Hela robotiseringsprogrammet är ett komplement till de tidigare utlysta satsningarna på industrins digitalisering.


– Varför ska våra företag satsa på automatisering, är det kanske några som frågar sig. Men det är jätteviktigt och det är bråttom, säger Jens von Axelson. Det är för att skapa smart industri. Och smart industri bidrar till förnyelse, stärker företagens omställningsförmåga och ökad konkurrenskraft.
– Vi står inför stora utmaningar. Digitaliseringen driver på förändringstakten, men små och medelstora företag hänger inte riktigt med. Företagens affärsmodeller måste ses över och uppgraderas. Små och medelstora företag har under en längre tid haft svårt att rekrytera medarbetare med ny kompetens. Delvis beror detta på att det fortfarande finns förlegade föreställningar om industrin och hur industrijobben ser ut. Ändring av attityder är nödvändig. Framför allt måste alla förstå att automatisering inte alls handlar om att göra sig av med personal. Det handlar att utveckla jobben. Att automatisera mera rätt, inte enbart mera.
– Vi ger stöd till olika projekt som resulterar i att flera företag vågar göra en investering i automationsteknik och robotar och skapar Smart industri, säger Jens von Axelson. Genom finansiering, kunskap och nätverkande hjälper vi till med att öka användningen av digital teknik hos små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Allt för att svensk industri ska bli smartare.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-06-19 07:32:13

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine